گروه پنجره های کشویی

سیستم کشویی 45T

  • عرض پروفیل چارچوب:115الی 176میلی متر
  • عرض پروفیل لنگه:45mm
  • طول عایق پلی آمیدی:32mm
  • امکان نصب شیشه با ضخامت20الی 34میلی متر
  • ضریب انتقال حرارت:3.90w/m2k
  • گوشت پروفیل:1.5
  • سیستم تخلیه آب مطمئن
  • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
  • سیستم کشویی با دو کارایی:1-لیفت اسلاید 2-کشویی

 

 

 

اطلاعات تکميلي