گروه پنجره های کشویی

سیستم کشویی 70ls

 • ترکیبی از سیستم های لولایی و کشویی
 • عرض پروفیل چارچوب:151.3 و 233.1میلی متر
 • عرض پروفیل لنگه:69.5میلی متر
 • طول علیق پلی آمیدی:34mm
 • امکان نصب شیشه باضخامت18الی50میلی متر
 • ضریب انتقال حرارت:2.562w/m2k
 • گوشت پروفیل:2mm
 • سیستم تخلیه آب مطمئن
 • درزگیری با انواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
 • حداکثرارتفاع لنگه:3متر
 • قابلیت نصب یراق لیفت اسلاید

 

 

 

اطلاعات تکميلي