• عرض پروفیل چارچوب:58mm
  • عرض پروفیل لنگه:66mm
  • سیستم تخلیه آب مطمئن
  • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
  • امکان نصب شیشه با ضخامت 4الی24میلی متر

 

 

 

اطلاعات تکميلي

آخرین محصولات