• عرض پروفیل چارچوب:66mm
 • عرض پروفیل لنگه:74mm
 • طول عایق پلی آمیدی:24mm
 • امکان نصب شیشه با ضخامت 17 الی 40 میلی متر
 • ضریب انتقال حرارت:2.63w/m2k
 • گوشت پروفیل:2mm
 • سیستم تخلیه آب مطمئن
 • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
 • عایق بندی مرکزی جهت جلوگیری از ورود هوا و گردوغبار
 • تخلیه کامل آب براثرایجاد فشار هوا توسط محفظه های ایجاد شده در سیستم
 • دارای سیستم لنگه مخفی و قابل ترکیب با سیستم کرتین وال
 • جهت مونتاژ فیکسر توصیه نمی شود.

 

 

 

اطلاعات تکميلي