• عرض پروفیل چارچوب:36mm
  • عرض پروفیل لنگه:43mm
  • سیستم تخلیه آب مطمئن
  • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
  • امکان نصب شیشه با ضخامت 4الی20میلی متر

 

 

 

اطلاعات تکميلي

آخرین محصولات