گروه سایر محصولات

سیستم‌ کوتال

کوتال:
صفحات جدید نمای آلومینیومی
در رنگ ھای آنادایز،طرح چوب و پودری
به پھنای mm 13 و   mm26
مناسب برای انواع نماھای ترکیبی و مدرن
کاملا عایق و ضد حریق
اجرای کاملا ساده و سریع

اطلاعات تکميلي