• عرض پروفیل چارچوب :60mm
 • عرض پروفیل لنگه:68mm
 • طول عایق پلی آمیدی:18mm
 • امکان نصب شیشه با ضخامت 4الی 40میلی متر
 • ضریب انتقال حرارتی:3.09w/m2k
 • گوشت پروفیل:2mm
 • سیستم تخلیه آب مطمئن
 • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
 • عایق بندی مرکزی جهت جلوگیری از ورود هوا و گردوغبار
 • تخلیه کامل آب براثر ایجاد فشارهوا توسط محفظه های ایجاد شده در سیستم
 • دارای سیستم لنگه مخفی و قابل ترکیب با سیستم کرتین وال
 • جهت مونتاژ فیکسر توصیه نمی شود

 

 

 

اطلاعات تکميلي