• عرض پروفیل چارچوب:55mm
  • عرض پروفیل لنگه:63mm
  • امکان نصب شیشه با ضخامت 4 الی 34 میلی متر
  • گوشت پروفیل:2mm
  • سیستم تخلیه آب مطمئن
  • درزگیری با انواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی

 

 

 

اطلاعات تکميلي