• عرض پروفیل چارچوب:58
 • شیشه:4 الی 34 میلیمتر
 • عرض پروفیل لنگه:66mm
 • طول عایق پلی آمیدی:18mm
 • امکان نصب شیشه باضخامت 4الی 34 میلی متر
 • ضریب عایق حرارتی:2.7 W/M2K
 • گوشت پروفیل:1.5-2mm
 • سیستم تخلیه آب مطمئن
 • درزگیری با انواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
 • عایق بندی مرکزی جهت جلوگیری از ورود هوا و گردوغبار
 • جهت مونتاژ فیکسرتوصیه نمی شود.
 • تخلیه کامل آب براثر ایجاد فشار هوا توسط محفظه های ایجاد شده درسیستم

 

 

 

اطلاعات تکميلي