قیمت و کیفیت

آلومینیوم نسبت به کیفیت از قیمت مناسبی برخوردار است. ضمن اینکه درب و پنجره های آلومینیوم بعد از تخریب هم به علت قابلیت، بازیافت دارای  ارزش ریالی می باشد. تهیه شدن از بیلیت مرغوب ،کیفیت آنادایز و پوششهای رنگی و ضخامت گوشت پروفیل ها از جمله عوامل اختلاف قیمت در پروفیل های آلومینیوم می باشد.
در حالت کلی می توان گفت نسبت قیمت پروفیل های آلومینیوم Lorenzoline به کیفیت آنها در مقایسه با برندهای دیگر با پروفیل های uprc  بسیار کم است.